31 d’oct. 2023

Un joc per a la Nit de difunts

Un amic ens ha passat aquest problema de lògica inspirat en personatges de la literatura de terror (i també del cinema) que ens pot permetre muntar una activitat d'expressió oral a l'aula.

L'alumnat pot descriure els personatges a partir de la il·lustració, explicar la sensació de por en els excursionistes, investigar en quina novel·la aparegueren Dràcula, l'Home Llop, Frankenstein o la Mòmia per primera vegada o contar l'argument d'alguna de les pel·lícules que han vist on hi apareix algú dels quatre...  

Altra possibilitat és establir un debat entre la celebració de Halloween i la de Tots Sants i el Dia d'Ànimes.

Però si es limiten a explicar com han arribat a la solució del problema ja hauran de fer ús del llenguatge oral; i si, a més, han de convéncer alguna persona amb qui no coincideixen en la solució, ja ho tenen bé.


 Picanyol (Barcelona,1998),  PicajocsBarcanova Editorial

I ara, si voleu resoldre un altre problema de lògica semblant, cliqueu ací


___________________________________________

Solució:


Grum, si tot el que diuen és mentida, no pot ocupar ni la 203, ni la 205, ni la 206; per tant, només pot ocupar la 204.
Dràcula no pot ocupar la 203; i la 206 no la poden ocupar ni Grum, ni Frankenstein ni la Mòmia. Per tant, només queda ell per a ocupar la 206.
Frankenstein no pot ocupar ni la 204 ni la 206. Per tant, només li queda la 205, que no pot ocupar la Mòmia.
La Mòmia no pot ocupar ni la 205, ni la 206. Així que només té lliure la 203


ENTRADA PUBLICADA ANTERIORMENT:
- EL 31 D'OCTUBRE DE 2008 i 
- L'1 DE NOVEMBRE DE 2016  

Jocs i entreteniments: sudoku
sudoku [suðɔ́ku] 
m. JOCS Joc d'estratègia matemàtica que consistix a omplir amb les xifres de l'1 al 9 una quadrícula de 81 caselles i 9 subquadrícules, partint d'algunes xifres ja col·locades i sense repetir-ne cap en una mateixa fila, columna o subquadrícula.