1 d’oct. 2006

Programa de curs 2008-2009

Tema 1 - Característiques generals.

1. La comunicació.

2. El procés comunicatiu: el signe.

3. Què és un audiovisual.

Treballs: Elaboració d'un Powerpoint amb música (entre 15 i 25 diapositives que incloguen imatges diferents fetes per l'alumne, text i títols de crèdit). Cal representar una idea abstracta amb les imatges, per exemple: "La geometria quotidiana; les formes geomètriques en la ciutat de les Arts i les Ciències de València; la Natura en els edificis de Santiago Calatrava; la por en el cinema; l'alegria; el dolor físic i psíquic; la destrucció del bosc, la València ruinosa..."

Visionem la pel·lícula: Cantando bajo la lluvia per comentar el pas del cinema mut al sonor.

Comentem pel·lícules sobre realitis televisius: EDtv, El show de Truman o Pleasantville

Tema 2 - Aparença i realitat.

Treball: Creació d'eslògans publicitaris i esborrany d'un projecte de campanya publicitària per a la premsa, la ràdio i la televisió.

Visionem i comentem les pel·lícules: Melies, el mago del cine: una sesión Méliès o la magia de Méliès i Cometas en el cielo.

Altres pel·lícules: Las chicas del calendario; Els enganys de la publicitat o Nivel 13

Tema 3 - La representació icònica:

1. Tipus d'imatges icòniques.

2. Representació i llenguatge verbal.

3. La representació icònica i el referent.

4. Components de la imatge icònica.

Treball: Anàlisi tècnic d'un còmic / Elaboració d'un breu guió i de l'story board corresponent.

Visionem i comentem les pel·lícules: Metropolis, La taronja mecànica i Tiempos modernos

Altres pel·lícules: El chico, El gran dictador, Pequeña miss Sunshine.

Tema 4 - La fotografia

Treballs:
- Elaboració d'una fotonovel·la.

- Comentari d'una pel·lícula:

Bajo el fuego, West side story, Tesis

Tema 5 - La publicitat

Treballs:

- Elaboració d'un clip musical a partir de filmacions i fotografies pròpies.

- Comentari d'una pel·lícula:

Ladrones de anuncios, Charada, Sueños de un seductor

Tema 6 - El cinema

1. El fotograma.

2. El pla.

3. Característiques definidores del pla.

4. El hardware i el cinema.

Treball: Comentari d'una pel·lícula

En busca del fuego, La vida de Brian, American Graffiti

Tema 7 - Cinema: Realitat, ficció, representació?

Treball: Comentari d'una pel·lícula

La caja 507, 5x2 Cinco veces dos.

Tema 8 - La narració cinematogràfica

1. Història i discurs.

2. Autor i lector/espectador.

3. El narrador i el destinatari.

4. La banda sonora en la narració cinematogràfica.

5. El punt de vista.

6. El temps: ordre, durada, freqüència.

7. L'espai

Treball: Elaboració d'un guió cinematogràfic, filmació i muntatge d'un curtmetratge.