4 de des. 2022

La decoració i el consum nadalencs

Recordant 2016 veig que la il·luminació nadalenca també s'havia repartit per la ciutat a començament de mes. Aleshores no teníem una factura tan disparada de la llum com la que el 2022 hem hagut de suportar. Caldrà tenir compte amb els llums nadalencs no se'ns dispare massa el rebut de les cases.

No tot el que paguem és de bades per al planeta. L'ús de la missatgeria i els correus (Whatsapp, SMS, Telegram...) també tenen la seua petjada ambiental digital.

 Recordem que Nadal és festa i també pot ser ecologia, solidaritat, reutilització, consum responsable, estima pel medi ambient... i això no ho donen les llumetes perquè l'alegria és cosa del cos i de la raó! 

_______________________________________Plaça de l'Ajuntament de València (2016)

—Mare, què vol dir, Nadal?
(A la boca, ni una engruna...)
—Mare, que vol dir, la pau?
(A l'entorn, tot foc i runa...)
—Mare, on són els homes bons?
(Es barallen com les feres...)
—Mare, per què no respons?
(Prou paraules mentideres!)

I la mare mira al cel
(bombarders en lloc d'Estel)
tot cercant la llum més alta.
Li fa un bes a cada galta
i, voltats de tant de mal,
fill i mare són Nadal.

Joana Raspall (1913-2013)


_______________________________

Exposat a la Diputació de València el Nadal de 2022 _______________________________(Apunt publicat el 23 de desembre de 2016 en aquest mateix blog)