9 de febr. 2016

Idees soltes, preparatius per a un programa de ràdio

Aquesta setmana els alumnes han realitzat entrevistes a partir d'un guió previ que cada alumne s'havia de preparar abans i que el professor revisava. El títol de la secció del programa que es vol editar serà 'Puc conéixer millor...'.Els objectius varien segons el que es vol conéixer millor: una persona, el contingut d'una assignatura, com s'adreça un ciutadà a les institucions... Així, entre els objectius treballats hi ha:

1) Ampliar el coneixement sobre les matèries optatives que es poden demanar per al curs següent.

L'entrevista havia d'estar realitzada, dins l'institut però fora de l'aula, amb un mòbil.

L'alumnat podia triar entre entrevistar un company o alguna persona del Claustre de professors, segons la matèria objecte del seu interés. Cada persona ha triat l'opció que els resultava més còmoda.

La proposta consistia en respondre a la pregunta 'Què coneixes de les optatives que cursen altres companys?' mitjançant una entrevista. Tots rebien la mateixa instrucció: INFORMA'T i elabora un guió per a una breu entrevista (entre 4 i 8 preguntes) per al programa de ràdio.

El resultat ha estat ben divers, però ens hem assabentat un poc millor d'allò que es fa a les classes de les possibles optatives que es poden triar al centre.

Exemple

2) Millorar el coneixement que tenim sobre les persones amb qui convivim; augmentar la relació i cohesió del grup i donar a conéixer totes aquelles aptituds que té la joventut que practica un esport, fa música, s'estima llegir còmics, pertany a una tribu urbana...

Les preguntes en aquest cas han estat: 'Sabries dir què li agrada aprendre al company o companya que menys tractes de la classe? Saps què fa en el seu temps lliure?'. La instrucció, la mateixa.

Exemple  
  

3) Conéixer les repercussions de la crisi sobre les famílies.

4) Avaluar els darrers canvis polítics a nivell local han pogut millorar l'atenció de l'Ajuntament a la joventut.

Els arxius estan sense editar encara. El següent pas, la propera setmana, serà treballar amb Audacity aquestes qüestions i millorar l'àudio.


Durant les correccions hem valorat el treball creatiu, però no hem penalitzat els errors gramaticals o lèxics; alguns alumnes són nouvinguts i altres, castellanoparlants que tenen encara mancances en l'expressió oral que cal esmenar.

El ben cert és que s'ho han preparat molt però encara cal millorar cert detalls importants. Alguns s'han oblidat de la presentació i el tancament de l'entrevista; altres no vocalitzen bé i es fa difícil la comprensió, els tercers no tenen prou lèxic per improvisar sense haver de recórrer al castellà.

Els errors de paraules o expressions mal dites els hem comentat amb la persona que feia l'entrevista, però no els corregirem fins a l'edició final intentant no perdre el ritme del diàleg i valorant si les pauses són. Quant a les preguntes de l'entrevistadora, si no estaven ben formulades, les hem gravades de nou i les substituirem en l'edició final.

Altres projectes de ràdio per als centre de Secundària:

- Projecte pilot de ràdio a l'institut.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.